Skip to main content

women-at-work gaat verder dan werving en selectie van professionals voor tijdelijke of vaste functies. 
We adviseren en begeleiden organisaties bij ontwikkelingen binnen ‘werk’ en talentmanagement. Altijd vanuit een verrassend inzicht.

Ook met professionals gaat ons contact veel verder dan alleen het bieden van versterking richting een nieuwe baan of een project. Geïnspireerd door de ‘Why’ van Simon Sinek geven we jou genoeg stof tot nadenken door andere vragen te stellen dan je vertrouwde omgeving misschien zal doen.

advies

Volgens de Dikke van Dale is de definitie van ‘advies’:
Een beredeneerde aanbeveling om een bepaalde keuze te maken.

Van wie neem je advies aan?
Wie is je beste raadgever?

Naar ons idee gaat het hierbij om twee zaken: vertrouwen en oprechte aandacht. Het gaat er bovendien om dat iemand je serieus neemt en dat iemand je laat nadenken. In jouw belang. Dit vraagt om echt contact.

Nieuwsgierig naar mogelijkheden?
bel ons even op 030 – 76 00 538