Skip to main content

De tijd van verbinding

14 mei 2013

De tijd van verbinding

Net voor de jaarwisseling viel het nieuwe boek ‘Communicatie NU’ van Betteke van Ruler, emeritus hoogleraar communicatiemanagement, bij ons op de deurmat. Aangezien women-at-work veel communicatieprofessionals bemiddelt, blijven wij graag op de hoogte van de ontwikkelingen binnen dit vakgebied.

In de prachtige glossy Communicatie NU geven ruim 100 professionals hun visie over het NU en de toekomst van het communicatievak. En wat zien we? Vier belangrijke ontwikkelingen die verder gaan dan het communicatievak alleen:
verbreding, verdieping, vernieuwing, maar vooral verbinding.

De tijd van verbinding
Een van de belangrijkste trends die Van Ruler signaleert is de communicatiever wordende organisatie. ‘Deze tijd verlangt organisaties die stelselmatig bouwen aan verbinding met de omgeving’, stelt Van Ruler. Ik werd hier wel door geraakt. Zeker omdat ik zelf in ’99 hierover al van gedachten heb gewisseld met haar, toen zij mij begeleidde bij mijn scriptie over issuemanagement en hoe je als organisatie nu echt snel en effectief kunt inspelen op dat wat er in je omgeving gebeurt wat jou positief of negatief zou kunnen raken. Dit is niet alleen belangrijk voor organisaties, maar eigenlijk voor ieder individu in deze snelle, vluchtige wereld.

Door de opkomst van online media is het in verbinding staan met je omgeving enorm belangrijk geworden. Maar ook heel veel ingewikkelder. In 140 tekens verspreidt een bericht zich razendsnel en voor je het weet is een beeldvorming ontstaan waar je geen regie meer over hebt. Anderzijds zien wij in deze beweging een enorme kans! Als het werkelijk zo is, dat door social media iedereen in een organisatie communiceert en invloed heeft, dan wordt het bijvoorbeeld voor werkzoekenden juist heel wat makkelijker! Je bent niet meer afhankelijk van die ene manager die beslist, maar iedereen uit je netwerk kan van waarde zijn. Oftewel: organisaties die vanuit ieder niveau in verbinding met hun omgeving staan, zijn dus ook toegankelijker.

Met aandacht verbinden
Hoe wij hier mee omgaan? Via social media interesseren we slagvaardig ons netwerk. Maar daarnaast geloven wij in persoonlijk contact, om zo echt de verbinding te kunnen maken en snel in te kunnen spelen op ontwikkelingen om ons heen. Zodra een klant belt met een vraag, zitten we het liefst diezelfde dag nog aan tafel. Horen wat er speelt, de cultuur zelf ervaren en live beleven waar de organisatie staat. Als we in contact komen met werkzoekenden, idem dito: een ontmoeting bij ons op kantoor is meer dan een gesprek over de functie. Wie ben je, wat zoek je, wat drijft je? Wij verbinden ons eigenlijk dagelijks met onze omgeving: we spreken andere ondernemers, ZZP’ers, inspiratoren, mensen uit andere vakgebieden. Om scherp te blijven en om verrast te worden.

Of je nu een baan zoekt, meer resultaat wilt boeken in je baan of de juiste kandidaat zoekt voor die ene functie (zoals wij), je zult in deze tijd voortdurend moeten afstemmen op je omgeving. Verbind je dus, van binnenuit. En je zult verrast worden.

Verbinding met ons?