Skip to main content

privacyverklaring

women-at-work is een werving- & selectiebureau op het gebied van marketing en communicatie. Wij leveren de volgende diensten: werving & selectie, detachering, interim bemiddeling, executive search, advies bij werving en advies bij loopbaanontwikkeling. Privacy is belangrijk voor ons. women-at-work kenmerkt zich door te verbinden vanuit de inhoud en duurzame relaties met professionals en opdrachtgevers. Voor het onderhouden van onze relaties is het nodig om persoonsgegevens te verwerken. En dat begint met vertrouwen. De vrijwillig aan ons beschikbaar gestelde persoonsgegevens worden door ons dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, conform de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hieraan stelt.

Deze privacyverklaring legt uit wat we met jouw persoonsgegevens doen, ongeacht of we je adviseren bij jouw loopbaanontwikkeling, je helpen bij het vinden van een baan, onze relatie met je voortzetten nadat we een baan voor je hebben gevonden, een dienst aan je verlenen dan wel een dienst van jou ontvangen, jou om informatie vragen over een van onze kandidaten, of als je onze website bezoekt. Wij willen je garanderen dat de informatie die jij met ons deelt vertrouwelijk blijft en alleen wordt gebruikt voor de doeleinden die in dit document beschreven worden of waar jij nadrukkelijk toestemming voor hebt gegeven.

wie zijn wij

Blossom-up B.V. h.o.d.n. women-at-work

(hierna te noemen women-at-work)

KVK-nummer 55109934

Dr. J.P. Thijsselaan 73

3571 GM Utrecht

030 – 76 00 538

contact@women-at-work.nl

wanneer verzamelen wij jouw persoonsgegevens

Wij verzamelen jouw persoonsgegevens wanneer jij:

 • onze website of social media kanalen (Linkedin en Twitter) bezoekt
 • ons via mail gegevens verstrekt (met of zonder bijgevoegd cv) om gebruik te kunnen maken van onze diensten
 • jouw gegevens invult of bijwerkt via de inloggegevens van de beveiligde ‘mijn gegevens’ omgeving
 • je inschrijft voor onze nieuwsbrief
 • een zakelijke relatie aangaat met women-at-work

waarom verwerken wij jouw persoonsgegevens

women-at-work verzamelt jouw persoonsgegevens om jou zo goed mogelijk te kunnen helpen bij jouw loopbaanontwikkeling of bij jouw verzoek om werving & selectie, detachering en/of interim bemiddeling. Hoe meer informatie we hebben over jou, jouw organisatie, jouw vaardigheden, ambitie, drijfveren, hoe beter wij jou van dienst kunnen zijn.

Je hebt echter steeds het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens op deze gronden.

Voor zowel kandidaten, opdrachtgevers, leveranciers als derden is de algemene juridische grondslag waarop wij ons baseren voor de verwerking van persoonsgegevens, die van: ‘gerechtvaardigd belang’. Verder baseren wij ons op de grondslag noodzaak voor de ‘uitvoering van een overeenkomst’ en ‘toestemming’, waar dit van toepassing is.

Concreet verwerken wij de gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om jou persoonlijk te kunnen benaderen voor bij jou passende functies en/of projecten en om te kunnen informeren bij jou naar jouw (loopbaan- of organisatie)ontwikkeling.
 • Om jouw geschiktheid te kunnen beoordelen bij de bemiddeling naar vast of tijdelijk werk, om jouw beschikbaarheid vast te leggen en je (na jouw goedkeuren) in contact te brengen of voor te stellen aan één of meerdere opdrachtgevers of relaties.
 • Overeenkomst kandidaat. Om een relatie met jou aan te kunnen gaan, op basis van een arbeidsovereenkomst, detacheringovereenkomst of overeenkomst van opdracht, hiervoor de relevante administratie te voeren en te voldoen aan de wettelijke verplichtingen in het kader van arbeid-, fiscale en sociale verzekeringswetgeving.
 • Overeenkomst opdrachtgever/leverancier. Om een overeenkomst aan te kunnen gaan met een opdrachtgever of leverancier om onze dienstverlening optimaal te kunnen uitvoeren.
 • Om je te kunnen informeren over interessante aspecten van onze dienstverlening via e-mail of nieuwsbrief.
 • Voor het genereren van managementinformatie, het verzorgen van interne controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontroles.
 • Kwaliteitsdoeleinden zoals de NEN 4400-1 certificering.
 • Naleving wet- en regelgeving (als we een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie zijn aangegaan), waaronder maar niet beperkt tot identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving.

van wie verwerken wij persoonsgegevens

Als je contact met ons opneemt voor advies over jouw loopbaan of over een wervingsvraag in jouw organisatie of als je gebruik maakt van een van onze diensten, dan kunnen wij de gegevens die je direct aan ons verstrekt verzamelen.

Wij verwerken persoonsgegevens van: kandidaten (werkzoekenden die door women-at-work bemiddeld willen worden of van loopbaanadvies voorzien willen worden, (tijdelijke) medewerkers die bij een van onze opdrachtgevers werken of gewerkt hebben en ZZP’ers), (medewerkers van) opdrachtgevers, (contactpersonen bij) leveranciers, derden (met wie we contact op zouden kunnen nemen om informatie in te winnen over onze kandidaten, zoals referenties) en websitegebruikers.

welke persoonsgegevens verwerken wij

Afhankelijk van of je kandidaat, opdrachtgever, leverancier of referent bent, verwerken we de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer
 • Geboortegegevens, leeftijd, geslacht
 • Functie (in geval van opdrachtgever, leverancier of referent)
 • CV, informatie over opleiding, stages en werkervaring
 • Pasfoto (indien toegevoegd aan het cv of vanuit jouw Linked-in profiel geïmporteerd)
 • Gegevens over trainingen en opleidingen
 • Gegevens over beschikbaarheid, wensen in een toekomstige functie of project en andere gegevens die van belang (kunnen) zijn voor beoordeling van geschiktheid
 • Nationaliteit, BSN-nummer & identiteitsbewijs, werkvergunning
 • Gegevens in het kader van een pre-employment screening
 • Overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie

hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan voor de verwerkingsdoeleinden noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de gevraagde diensten uit te voeren en de overeenkomsten na te kunnen komen. Neemt niet weg dat je altijd het recht hebt om een verzoek in te dienen om jouw gegevens eerder te laten aanpassen of verwijderen, zoals genoemd bij ‘Jouw persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen’. Uitgezonderd de gegevens met een wettelijke bewaartermijn.

met wie delen wij jouw persoonsgegevens

women-at-work deelt persoonsgegevens van kandidaten, gedetacheerden en ZZP’ers pas na uitdrukkelijke toestemming van jou met opdrachtgevers en leveranciers die namens women-at-work diensten verlenen of opdrachten uitvoeren (bewerkers), overheidsinstanties en zakelijke relaties. Dit doen wij uitsluitend en alleen op basis van jouw toestemming, een gerechtvaardigd belang, als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals genoemd bij ‘Waarom verwerken wij jouw persoonsgegevens’.

jouw persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om de eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door women-at-work. En je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt je verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar contact@women-at-work.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

hoe beveiligen wij jouw persoonsgegevens

women-at-work neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De persoonsgegevens worden opgeslagen op beveiligde servers. Wij zorgen dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens is afgeschermd en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. En wij zijn met onze medewerkers een geheimhoudingsplicht overeengekomen. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via contact@women-at-work.nl

cookies


Om onze site goed te laten werken, gebruiken wij cookie(s). Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens jouw bezoek aan onze website op jouw computer, telefoon of tablet wordt geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen over de manier waarop jij onze website gebruikt en informatie die nodig is om onze website goed te laten werken.

We gebruiken cookies voor Google Analytics. Daarmee kunnen we bijhouden hoe gebruikers onze website gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van jouw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over onze website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

links op onze website

Onze website bevat links en buttons met verwijzingen naar websites van derde partijen, onder andere Linkedin en Twitter. Op het moment dat je een dergelijke link of button aanklikt, verlaat je onze website en zijn derde partijen verantwoordelijk voor het cookiegebruik op hun website. Hier hebben wij geen invloed op. We verwijzen daarom voor meer (cookie)informatie naar de desbetreffende websites.

aanpassen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

contact met ons en Autoriteit Persoonsgegevens

Mocht je naar aanleiding van onze privacyverklaring vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op via contact@women-at-work.nl.

Als je niet tevreden bent over de manier waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan, vragen wij je om contact met ons op te nemen. Als wij samen niet tot een passende oplossing komen, kan je een klacht indienen bij de nationale toezichthouder: Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons