Skip to main content

Cultural fit is key in recruitment

22 jun 2021

Cultural fit is key in recruitment

Bedrijven investeren nu weer flink in de werving, selectie en on-boarding van nieuwe medewerkers. Maar gebeurt het altijd goed? ‘Bad hires’ zijn een grote kostenpost. Hoe voorkom je dat de nieuwste aanwinst in no time ergens anders aan de slag gaat? Cultural fit blijkt nog altijd key in recruitment.

hoge kosten bij mismatch

De kosten van een mismatch zijn hoog. Niet alleen moeten er extra wervingskosten worden gemaakt, wat denk je van de verminderde arbeidsproductiviteit in de weken of soms maanden dat iemand al niet meer gemotiveerd aan het werk was? Plus de kosten voor inwerken, opleidingen en weer op een goede manier afscheid nemen van elkaar. En het kost veel energie en teleurstelling voor beide partijen. Ook dat kost vaak indirect tijd en geld.

wat zoekt een bedrijf?

Deze week prijs ik mij weer gelukkig met het partnership dat ik met mijn klanten heb in mijn recruitmentpraktijk. Nu het aantal coronabesmettingen en ziekenhuisopnames dalende is, komt het lef weer terug bij organisaties om te investeren in (nieuwe) medewerkers. Het aantal vacatures stijgt en ik draai volop mee in de vraag om goede professionals te leveren op het gebied van (online) marketing en communicatie. Mijn werk start dan altijd met een uitgebreid gesprek met mijn klant: de vacaturetekst is eigenlijk alleen ons ‘praatpapiertje’, in ons startgesprek komt veel meer aan de orde dan functietitel, werkzaamheden en arbeidsvoorwaarden. Ik wil alles weten van een organisatie: missie, visie, strategie, cultuur, managementstijl, onderlinge omgang, on-boarding en HR-beleid, de grote van het team, waar willen ze naartoe, wat voor type medewerker hebben ze nodig om daar te komen en wat speelt er in de onderstroom wat niet direct hard te maken is maar wel voelbaar voor medewerkers? Ik heb al deze beeldvorming nodig om bij de juiste kandidaten uit te komen en om mijn enthousiasme over te kunnen brengen. En dat begint met het vertrouwen van de klant in mij zodat ik mijn vrijheid van denken kan inzetten.

wat wenst een werkzoekende?

Want wat valt me op bij werkzoekenden? Dat het voor veel van hen belangrijker is te weten of het bedrijf en het team past bij hun persoonlijkheid dan hoeveel ze gaan verdienen of de exacte functietitel die ze mogen voeren. Mensen willen toch nog steeds vooral gehoord en gezien worden in hun persoonlijkheid én hun professionele ontwikkeling. Vragen als ‘hoeveel vrijheid krijg ik om mijn ideeën in te brengen?’, ‘hoe is de sfeer in het team?’, ‘met wat voor type manager kom ik te werken?’, ‘kan ik mijn talenten echt kwijt?’, ‘weet je wanneer ik pas echt goed tot mijn recht kom?’, komen bijna nog vaker aan bod in mijn gesprekken, dan de inhoud van de job.

matchen op DNA

Ik ben blij dat ik in deze periode bij iedere opdracht en klant de vrijheid mag nemen om ‘anders voor te stellen’. Ik mag mijn klanten verrassen met kandidaten die mogelijk op cv niet helemààl lijken aan te sluiten bij de vacaturetekst, maar waarvan ik overtuigd ben dat ze optimaal passen bij wat de organisatie nodig heeft. Van de week stelde ik iemand ergens voor die minder senior is dan mij werd gebrieft, maar die qua persoonlijkheid, manier van denken en zijn hoge mate van eigenaarschap, naadloos aansluit bij de ambitie van de organisatie en die in potentie alles in zich draagt. Met een beetje vertrouwen vanuit de manager, zie ik hem zó de job doen! En belangrijk: hij zal de komende jaren aan boord blijven, omdat zijn motivatie torenhoog is.

cultural fit

Cultural fit en het matchen op DNA zijn bij werving & selectie in mijn ogen nog altijd key voor het succes van een duurzame match. En het mooiste is, dat het niet alleen op korte termijn van waarde is, voor het invullen van de vacature, maar ‘best hires’ leveren een bedrijf juist op lange termijn zoveel extra op. Mensen die écht happy in hun werk zijn, blijven langer aan boord, zorgen voor lagere recruitmentkosten, meer engagement, dus waarschijnlijk hogere productiviteit. En iemand die zich verbonden voelt met de organisatie én je (werkgevers)merk is een grote ambassadeur naar buiten, voor potentiële medewerkers én klanten. ‘Best hires’, oftewel ‘best matches’, zijn dus een essentieel onderdeel van je employer brand en dus misschien wel van je gehele marketing- en communicatiemix.